Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα


Κωδικός Πράξης:
XXXX-XXXXX

Επωνυμία Δικαιούχου:
Δ. ΚΑΤΣΟΥΔΑ & Α. ΠΑΣΠΑΤΗΣ Ο.Ε.

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρησης:
XXXXXXX

Αρμόδιος Εταίρος:
XXXXXXX